مزرعه سوخته محصول ندارد/ پ.ک.ک مامور آتش زدن خاورمیانه است

گروه تروریستی پ.ک.ک اگر هزار بار نام عوض کند و خود را در قالب ت.آ.ک.، پ.ژ.ا.ک، ک.ج.ک، پ.ی.د، ی.پ.گ و هر چیز دیگری فرو ببرد ذره ای از ماهیت آن عوض نخواهد شد.

مقاله ذیل از سوی خانم آ. بهارمست به خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، ارسال شده است که تقدیم شما عزایزن می شود:

پ.ک.ک. می تواند دهها بار اسمش را عوض کند و حتی فریبنده ترین اسمهای جهان هستی را برای خود انتخاب کند، اما این تغییر در اسم هرگز هویت و ماهیت تروریستی، مخوف، ضد بشری، خونریز و بی رحم این گروه را تغییر نخواهد داد.

عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه از یکسو به مثابه فرورفتن نیزه ای در درون لانه سیاهی و تباهی و از سوی دیگر به معنی تضمین حیات و ثبات برای خاورمیانه ای است که دندان طمع دشمنانش در دهان تروریستهای عفرین و قندیل رویت می شود.

تمام خاورمیانه به مجمری از آتش تبدیل خواهد شد،

تمام خاورمیانه در جنگی خونین و جنون آمیز گرفتار خواهد شد،

تمام خاورمیانه در دهانه توپ قرار خواهد گرفت،

اگر گروه تروریستی “پ.ک.ک/. پ.ژ.ا.ک/ پ.ی.د/ ی.پ.گ” که در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق گوش به فرمان “دیگران” ایستاده اند و تمام شرف و عزت خود را فروخته اند قادر به پیاده کردن امیال آن “دیگران” شوند جنگ اول جهانی که هنوز در شرق میانه پایان نیافته است محلی برای اغاز جنگ جهانی سوم خواهد شد.

آنهایی که در کمال گنگی و منگی به حمایت از عفریتهای عفرین برخاسته اند و می کوشند تا عفریته های تروریست را در البسه چند رنگ و چهره های قشنگ به سان قدیسه ها و فرشته ها نشان دهند یقنیا دچار شهوت خون و جنون شده اند.

این یعنی پایان شرف و هدف.

گویی این جماعت کرند و لالند و کورند.

خاورمیانه بر روی بشکه باروت ایستاده است و آتش بیار این معرکه نیز همان یگانهای قاتل خلق و تمامی دارودسته منسوب به تروریستهای پ.ک.ک و پژاک و ی.پ.گ هستند.

زمان، زمان اتحاد تمامی خلقهای خاورمیانه علیه تروریسم است.

تمامی اقوام و ملل به دور از هرگونه تک روی و رویاپردازی قومی می بایست رفتاری منطبق بر منطق را در پیش بگیرند.

قوم معظم کرد نیز بر آنچه که در خاورمیانه می گذرد واقف و آگاه است.

مبارزه با تروریسم نه تنها علیه هیچ قومی نیست بلکه به نفع تمامی ملل و اقوام منطقه است.

بسیاری از منسوبان تروریستهای “پ.ک.ک/. پ.ژ.ا.ک/ پ.ی.د/ ی.پ.گ” کردتبار نیستند در میان آنها صدها شهروند غیر کرد و غیر مسلمان از سراسر جهان حضور دارند. حضوری که دقیقا هدایت شده و سازمان دهی شده است.

أساسا تروریسم و تروریست قوم و نژاد و دین ندارد. تجربه داعش نشان داد که تروریستهای رقه بیشتر از آنکه عرب و مسلمان باشند قاتلین بیرحمی بودند که براحتی می کشتند و براحتی می سوزاندند.

تنوره های آتش در کنار مزارع و مداین خاورمیانه در حال زبانه کشیدن است.

اتش افکن، اتش افروز و آتش بیار “دیگران” نشویم.

و نباید هرگز فراموش کنیم که،

” مزرعه سوخته برای هیچکس محصول ندارد.”

رفتن به نوارابزار