مردم در جزیره قشم نیز به تظاهرات و اعتصابهای سراسری علیه گرانی پیوستند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مردم در جزیره قشم نیز به تظاهرات و اعتصابهای سراسری علیه گرانی پیوستند.

کسبه بازار دولفین در “درگهان” در جزیره قشم در جنوب ایران با بستن مغازه ها تجمع کرده و دیگر مغازه داران را به بستن مغازه هایشان تشویق می کنند. اغلب معترضان این جزیره را جوانان تشکیل می دهند.

رفتن به نوارابزار