مدیرعامل و متهم ثامن‌الحجج و شریک برادر خامنه ای دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) ابوالفضل میرعلی ، مدیرعامل و متهم ردیف اول پرونده موسسه مالی ثامن‌الحجج ، که با تشدیدقرار وثیقه به میزان 4هزار میلیارد تومان روبرو شده بود به دلیل عدم توانایی در تامین آن بازداشت شد!

میرعلی شریک برادر علی خامنه ای رهبر ایران است و یکی از دلایلی که دادگاه ثامن الحجج پایان ندارد همین پارتی بزرگ اوست.