محکومیت یک فعال مدنی تورک دیگر به ماه حبس

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) جلسه دادگاه تجدید نظر رضا زارعی فعال ملی آذربایجان روز جاری ۱۵ مهر ۹۸ برگزار شد. وی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تبریز به ۶‌ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

بر اساس احضاریه ابلاغ شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضائیه ثنا به رضا زارعی از وی خواسته شده بود که در مورخه ۱۵ مهر ،ساعات ۱۰ صبح در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه صادره در دادگاه از شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات تخریب تابلوهای اشخاص حقیقی، فعالیت علیه نظام، تشکیل گروه و دسته به منظور برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور جهت رسیدگی حاضر شود.

در جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر، رضا زارعی تمامی اتهامات وارده را رد و با ارائه دفاعیاتی به حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در حکم‌ صادره شده است.

رضا زارعی، درتاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در اداره اطلاعات و ۳ روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود⁦.

رفتن به نوار ابزار