محمود صادقی نماينده مجلس :ترس و طمع نمایندگان بر کارایی مجلسی سایه انداخته است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اگر نماینده‌ای ترس و طمع نداشته باشد می‌تواند در مسیر مدرس قدم بردارد اما متاسفانه این دو بر کارایی مجلسی که باید در راس امور باشد سایه انداخته است.

بسیاری از شایستگان و نخبگان از چرخه انتخاب در انتخابات مجلس حذف شدند. از شورای نگهبان دعوت می‌کنم که آسیب شناسی کند و پرونده اشخاصی را که از چرخه انتخابات حذف شدند با شاخص‌هایی با راه یافتگان به مجلس مقایسه کند .

Comments: 0

رفتن به نوارابزار