محمدرضا رحیمی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد از زندان آزاد شد.

وکیل رحیمی گفته او هفته گذشته در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده بود، در قالب آزادی مشروط از حبس خارج شد!

رفتن به نوار ابزار