محاکمه 41 نفر در مصر به اتهام تجارت اعضای بدن انسان

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بهداشت مصر دسامبر گذشته نیز اعلام کرده بود که با همکاری کمیته نظارت بر امور اداری، موفق شده است بزرگترین شبکه بین المللی تجارت اعضای بدن انسان را کشف کند.
وزارت بهداشت مصر افزود: مسئولان 45 نفر را در این رابطه دستگیر و مبالغ هنگفتی را مصادره کردند.
به علت شرایط دشوار اقتصادی در مصر، برخی از شهروندان این کشور مجبور به فروش کلیه های خود می شوند و میلیون ها مصری که زیر خط فقر زندگی می کنند، اقدام به فروش کلیه های خود برای امرار معاش می کنند.
طبق اعلام دادستانی مصر، بعد از تحقیقات معلوم شد که پزشکان و پرستاران و تعدادی واسطه اقدام به تشکیل باندی سازمان یافته با هدف انتقال، پیوند و تجارت اعضای بدن کرده اند.
طبق بررسی های انجام شده، 20 پزشک از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پزشکان بیمارستان های دولتی و ده پرستار و 9 دلال اعضای بدن انسان اقدام به تشکیل این باند کرده بودند.
اعضای این باند از تجارت اعضای بدن انسان بیش از یک میلیون دلار درآمد کسب کرده اند.

رفتن به نوار ابزار