مجلس مقدونیه تغییر اسم به “جمهوری مقدونیه شمالی” را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مجلس مقدونیه توافق‌نامه حاصل با یونان به منظور تغییر اسم مقدونیه به عنوان “جمهوری مقدونیه شمالی” را تصویب کرد.

رفتن به نوارابزار