مجسمه زن آزاد در باکو

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، در پی اعتراض به حجاب اجباری در ایران از سوی ویدا موحدی جندین  امروز زن دیگر در تهران در اعتراض به این قانون روسری اش را درآورده و در برابر دیدگان حیرت زده مردم آن را به چوب بسته است.

دهها سال است که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان مجسمه ای به نام آزات قادین یا زن آزاد در یکی از میادین اصلی این شهر قرار داد. مجسمه زنیکه بر بالای ستون بسیار بلندی قرار دارد در حال پایین انداختن چادر سیاه خود است.