مجارستان بیانیه مشترک اروپا علیه عملیات نظامی ترکیه را وتو کرد 

۲۸ کشور اتحادیه اروپا نتوانستند روز چهارشنبه ۱۷ مهر (۹ اکتبر) نتوانستند به توافق برسند تا با انتشار یک بیانیه مشترک به ترکیه در مورد عملیات نظامی جشمه صلح به شمال سوریه هشدار بدهند.

چندین دیپلمات اتحادیه اروپا به هفته‌نامه اشپیگل گفته‌اند که علت آن مخالفت مجارستان بوده، زیرا دولت اوربان در آخرین لحظات این بیانیه را وتو کرده است.

رفتن به نوار ابزار