Sunday , 22 April, 2018
آخرین اخبار

متروی تبریز، دهها ایستگاه عقب تر از مرکزنشینان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یک عضو شورای شهر تبریز ضمن اعلام اینکه برای تکمیل نمودن خط یک متروی تبریز به 680 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، وضعیت مترو تبریز را با متروهای شهرهای مرکزی ایران مقایسه نمود.

ظهر یکشنبه 26 فروردین 1397، محمد اشرف نیا گفت: تکمیل خط یک مترو، 680 میلیارد تومان اعتبار میخواهد و نیمی از آن (340 میلیارد تومان) را باید طبق قانون، دولت ایران تقبل کند.

وی همچنین تصریح کرد: تکمیل شدن خط یک مترو در شهرهای اصفهان و شیراز و تلاش آنها برای تکمیل نمودن خط دو جای تأمل و تأسف دارد. این در حالی است که هنوز تبریز با مشکلات خط یک مترو دستبهگریبان مانده است.

وی افزود: لازم است متوجه باشیم که اگر نمیخواهیم اعتبار لازم برای خط یک قطار شهری پیشبینی کنیم، دیگر باید این موضوع را برچینیم و دیگر انتظار فرجی در این خصوص نداشته باشیم.

مترو تبریز که مطالعات آن در 1380 و عملیات اجرایی نیز از 1384 آغازشده و هنوز بعد از 13 سال، از 5 خط آنیک خط آن نیز بهصورت کامل تکمیلنشده است. پیشنهاد نخستین احداث مترو در تبریز در 1369 مطرح شد که بنا به دلایلی، تا سال 1384 منتفی ماند.

در حال حاضر فقط از 18 ایستگاه مترو خط یک، 11 ایستگاه آن یعنی از ایستگاه متروی ایلگلی تا ایستگاه میدان ساعت در حال بهرهبرداری است.