ماهواره آمریکایی در بنر شهدای هسته ای

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)در بنری که برای شهدای هسته ای طراحی کرده اند، تصویری از ماهواره آمریکایی گذاشته اند که متخصصان ایرانی در حال توضیح آن هستند.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی