لوموند: ایران با انقلاب جدیدی روبرو است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، نشریه فرانوسوی لوموند در مطلبی تحت عنوان” یک انقلاب واقعی کلیت نظام ایران را نشانه گرفته است ” به ارزیابی اوقاع رو به انفجار ایران پرداخته است.
به نوشته این نشریه توجه فرمایید:

رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به‌طور همزمان جریان دارد و مستقیماً و به‌طور رادیکال رأس حکومت اسلامی ایران را نشانه گرفته است.
بدون شک انقلاب جاری جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است.

جامعه شناس فرانسوی تصریح کرده است که در قیاس با جنبش سبز، این بار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان می‌دهد که اردوی ترس تغییر کرده است:

آن که می‌ترسد حکومت است، نه مردم
یک محقق فرانسوی به‌نام استفن دودوآنون که به‌تازگی از ایران بازگشته در لوموند 2ژانویه درباره ماهیت تحولات و اعتراض های جاری در ایران نوشته است:

حکومت اسلامی ایران در برابر تظاهرات اعتراضی که در این کشور ابعاد ملی یافته کاملاً غافلگیر شده است. آنچه در ایران امروز می‌گذرد یک انقلاب به‌معنای حقیقی کلمه است. این انقلاب ریشه در اعتراض های پراکنده‌ای دارد که علیه فقر و فاجعه زیست محیطی طی سال‌های گذشته به‌طور دائم در جریان بوده است.

آنچه اکنون در جریان است کاملاً متفاوت است. رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به‌طور همزمان جریان دارد و مستقیماً و به‌طور رادیکال رأس حکومت اسلامی ایران را نشانه گرفته است. توده‌های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پابرهنه محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل می‌دهند و در این معنا می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است.

بدون شک انقلاب جاری جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است. جامعه شناس فرانسوی تصریح کرده است که در قیاس با جنبش سبز این بار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان می‌دهد که اردوی ترس تغییر کرده است: آن که می‌ترسد حکومت است، نه مردم.

در قیاس با جنبش سبز که عمدتاً در تهران متمرکز بود و به همین خاطر سرکوب آن برای حاکمان ایران آسان بود، انقلاب جاری ایران سراسری، سریع و رادیکال و به همین دلیل مهار و سرکوب آن دشوار و پرمخاطره است. استفن دودوآنون افزوده است که شواهد نشان می‌دهد که این انقلاب شکاف و اختلافات درونی قدرت را تشدید کرده است. انقلاب مردم ایران نه این یا آن فرد بلکه کلیت نظام اسلامی ایران را هدف گرفته است.