لزوم تخصص‌گرایی در حوزه‌های مختلف حرکت ملی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در سال‌های اخیر رشد رسانه‌های مجازی و دسترسی عموم مردم به این رسانه‌ها سبب گشته است تا هر کسی بتواند در هر مقولۀ دلخواهی ابراز نظر نماید. این امر علاوه بر محاسن فراوان، معایبی نیز دارد که به عنوان نمونه می‌توان ورود عموم مردم به فضای فکری و مسایل تئوریک و آکادمیک حرکت ملی را که تا پیش از این متعلق به افراد تحصیل‌کرده و آکادمیک بود، بر شمرد.

متأسفانه وجود بعضی اشخاص متباعد با جو آکادمیک که در سایۀ رشد و عمومیت فضای مجازی فرصت ابراز نظر در هر مساله‌ای پیدا کرده‌اند و بر خلاف نزاکت آکادمیک به جای دیالوگ و نقد سازنده، سعی دارند با زدن مارک «خائن» و «ساتقین» به کسانی که دارای نگاه فلسفی و تاریخی متفاوت با اعتقادات و باورهای آنها هستند و «مزدور» خواندن دگراندیشان عرصه‌های مربوط به تاریخ، هویت و زبان ملی تورک، جو موجود در فضای مجازی را به انحصار خود در آورند، به یکی از آفات اصلی حرکت ملی دموکراتیک تورک در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

حال این‌که وجود انسان‌های جسور با تفکرات متفاوت که به دنبال کشف حقایق هستند، در تغییر شرایط موجود، ارتقاء کیفی وضعیت اندیشه و فرهنگ جامعه و پیشبرد مرزهای عمل سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برعکس، افرادی عاری از علم و دانش که با تعصب کورکورانه، تفکرات و اطلاعات موجود را با روشی دگماتیک غیر قابل بازنگری و حقایقی ابدی پنداشته و اعتقاد دارند باب بحث و گفتگو در موضوعات مورد قبول‌شان بسته بوده و نیازی به تفکر و پرسشگری نیست، بزرگ‌ترین دشمنان تغییر، تجدد، پیشرفت و توسعه هستند. این افراد مانع توسعه و پیشرفت‌های اجتماعی و فکری جامعه بوده و همواره در تاریخ بشر نقشی منفی ایفا کرده‌اند.

در حال حاضر، فیلسوفان عرصۀ «علم تاریخ» بر این باورند که حوادث تاریخی می‌باید با نگاهی فلسفی و عقلانی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و بر لزوم استفاده از دیسیپلین «فلسفۀ تاریخ» که محصول تفکر پرسش‌گرانه است، تأکید دارند. بدين‌ترتيب به جای باور کردن و اعتقاد پیدا نمودن به داستان‌ها و لالایی‌های کودکانه، می‌توان اسناد و مدارک تاریخی را با نگاهی نقّادانه مورد تفحّص قرار داده، با زیر سئوال بردن منابع و باورهای موجود گام‌های بلندی به سوی کشف حقایق برداشت و با بررسی عمیق و «علت و معلولی» وقایع تاریخی، به نمایان‌تر شدن چهرۀ واقعی برگ‌های تاریخ کمک کرد.

در تمامی مراحل این امر خطیر، باید به صورت مرتب نتایجی را که به دست آورده‌ایم، با توجه به اطلاعات و اسناد تازه‌تر، زیر سئوال برده و مورد ارزیابی و بازنگری دوباره قرار دهیم. زیرا تا زمانی‌که تاریخ، به عنوان ماتریال و موضوعی برای علم فلسفه مطرح نگردیده است، نمی‌توان از علمی، عقلانی و واقعی بودن «تاریخ» سخن گفت.

نظر به این‌که روش فوق‌الاشاره در تحقیق حقایق تاریخی و نقد باورهای رایج که مورد قبول همگانی است، بسیار مشکل بوده و مصائب مربوط به خود را دارد، بیشتر انسان‌ها ترجیح می‌دهند که اعتقاد به باورهای موجود را ادامه دهند. برخی از این افراد پا را فراتر نهاده و کسانی را که خواب آنها را بر هم زده و باورها و اطلاعات تاریخی آنها را زیر سئوال برده و با روش‌های عقلانی و نقادانه و نگاهی فلسفی در پی بازنویسی و تصحیح حقایق تاریخی هستند، مورد هتاکی قرار داده و با اتهامات واهی سعی در حذف آنها از مدار اندیشه‌ورزی و فکری جامعه دارند.

اگر حرکت ملی نتواند این بیماری را از بدنۀ خود دفع کند، نه تنها تمامی دستاوردهای چندین سالۀ خود را از دست خواهد داد، بلکه تیشه بر ریشۀ خود زده، با افزایش روزافزون اختلافات گروهی و حزبی خود را تضعیف نموده و در نهایت محو خواهد گردید.

@ilter
@bizimocak

رفتن به نوار ابزار