قیام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ دانشجویان ترک در حال نگارش تاریخ هستند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) از روز گذشته دهها تن از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با شجاعت و متانت تمام٬ در اعتراض به عدم تدریس زبان ترکی در این دانشگاه در حرکتی خودجوش و ملی٬ اقدام به تحصن کرده اند و خواستار ارایه شدن رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی، در دانشکده ادبیات این دانشگاه شده اند.

این درخواست بسیار کوچک اما بسیار مهم٬ از طرف دانشجویانی ارایه می شود که اجداد آنها تا همین صد سال پیش٬ بیش از هزار سال به صورتی ممتد بر فلات ایران حکمروایی کرده اند. انها از هزاران سال قبل در سه قاره اسیا٬ اروپا و آفریقا٬ اقدام به تاسیس دهها امپراطوری و حکومت کرده اند و در هیچ یک از این حکومتها نه زبان خود را زبان مسلط کردند و نه زبان دیگر مردمان را بریدند.

این چگونه ممکن است که کشور کثیرالمله ای چون ایران که دهها قوم و زبان و لهجه در ان وجود دارد و همواره در طول تاریخ٬ حیات فرهنگی٬ سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی٬ دینی٬ ادبی و نظامی اش در گرو سه زبان ترکی (آذربایجانی٬ قشقایی٬ ترکمنی٬ افشار)٬ عربی و فارسی بوده و همچنین سرزمینی مستعد برای رشد و بسط زبانهای دیگری چون کردی٬ بلوچی٬ لری٬ گیلکی٬ طبری٬ ارمنی٬ … تلقی می شده اکنون در چنگال استبدادی ترین سیاست زبانی و فرهنکی جهان اسیر است.

سیاست تقویت بی حدو مرز یک زبان و محو وحشیانه دیگر زبانها و انسانها که از اغاز حکومت رضاخان شروع شده و به رغم سقوط نظام فاشیستی پهلوی در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز به شدیدترین صورت خود در پیش گرفته می شود و اساسا همچنان هیچ حقی برای اقوام و به خصوص ملت بزرگ ترک که بزرگترین ملت ایران از نظر جمعیتی و ثقل اجتماعی و تاریخی هستند در نظر گرفته نمی شود.

 

 

حق «آموزش زبان مادری» و  حق «آموزش به زبان مادری » آنچنان حقوق بزرگ و سترگی هستند که صدالبته می شود برای رسیدن به این دو حق از جان و مال گذشت.

زبان مادری اکثریت مطلق ایرانیان٬ فارسی نیست.

طبعا زبانهای فارسی٬ عربی٬ کردی٬ لری٬ بلوچی٬ گیلکی٬ طبری٬ سرخه٬ تاتی٬ گالشی٬ … زبانهای گروه مهم و بزرگی در ایران هستند.

اما زبان ترکی زبان اکثریت مطلق ایرانیان است و از نظر وسعت و قدرت٬ زبانی جهانی تلقی می شود.

بسیاری از ایرانیان چون عزیزان فارس٬ کرد٬ گلیک٬ طبری٬ تات٬ تالش٬ گالش٬ اسوری و ارمنی… بدون اینکه کسی آنها را تحت فشار قرار داده باشد و یا به کلاس درس زبان ترکی رفته باشند این زبان سهل التعلیم را از کوچه و بازار یاد گرفته اند.

خواست ملت ایران اعم از هر قوم و زبانی٬ رسمی شدن زبان ترکی و هم سطح شدن آن با زبان فارسی در سراسر ایران و رسمی شدن زبانهای محلی کثیرالتکلم در جغرافیای بومی خود است.

همه ایرانیان باید حق داشته باشند که زبان مادری خود را در قالب آموزش اجباری و دولتی یاد بگیرند و یکی از دو زبان سراسری ایران را به اختیار به عنوان زبان رسمی در مدارس٬ دانشگاهها و رسانه ها و اسناد رسمی مورد استفاده قرار دهند.

اکنون جوانان و دانشجویان آذربایجانی در دانشگاه شهید مدنی تنها هستند.

به یاری آنها بشتابیم.

عموم ایرانیان٬ تمامی آنهایی که با فاشیزم و شوونیزم مخالفند اعم از ترک و فارس و عرب و کرد و لر و بلوچ و ارمنی … باید به یاری برادران و خواهران جسور خود در دانشگاه شهید مدنی بشتابند.

آنجا گروهی از جسورترین و آگاهترین جوانان آذربایجان و ایران در برابر ظلم قد علم کرده اند و دارند تاریخ می نویسند.

تنها راه نجات ایران٬ شکستن مثلث شیطان شوونیزم قومی٬ فاشیزم مذهبی و دگماتیزم سیاسی و بازگشت عدالت٬ پلورالیزم سیاسی و فدرالیزم زبانی است.

 

 

رفتن به نوار ابزار