قیام دانشجویان دانشگاه و مردم تبریز در ۲۰ تیر ۱۳۷۸

دو روز پس از حمله انصار حزب الله و بسیجی های لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در 18تیر78، دانشجویان دانشگاه تبریز در حمایت از دانشجویان آسیب دیده دانشگاه تهران اقدام به تجمعی اعتراضی و راهپیمایی کردند. دانشجویان با شعار “نیروی انتظامی ننگت باد” قصد داشتند از درب بانک تجارت به طرف درب اصلی حرکت کرده و از آنجا تجمع را به بیرون دانشگاه منتقل کنند که با حضور گسترده نیروی انتظامی و بسیجی های لباس شخصی‌ و سنگ پرانی گروه های فشار به سمت دانشجویان تجمع به خشونت کشید. این نیروها عصر روز ۲۰ تیر با یورش به داخل دانشگاه تبریز و خوابگاه دختران این دانشگاه، دانشجویان را با ضربات باتوم، میلگرد و چاقو مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و دهها تن را مجروح کردند. فرماندار وقت، خورشیدی برای آرام کردن دانشجویان به دانشگاه تبریز می‌رود تا جلوی خروج دانشجویان از درب اصلی دانشگاه به طرف بلوار ۲۹ بهمن را بگیرد. حدود ساعت ۲ بعد از ظهر دانشجویان وارد بلوار ۲۹ بهمن می‌شوند و با حمله لباس شخصی‌های حوزه ۲ بسیج شهری درگیری شروع می‌شود. مردم تبریز برای حمایت از دانشجویان به سمت دانشگاه می آیند.بنا به گزارشات میدانی، تظاهرات مردمی تا بازار تبریز گسترش یافته بود.دانشجویان زخمی را برای مداوا به بیمارستان امام خمینی منتقل می‌کنند که در آنجا نیز به دانشجویان زخمی حمله و با فحش و ضرب و شتم آنها را بازداشت می‌ کنند.
شاهدان عینی گفته اند این تهاجم کشته شدگانی نیز در پی داشته اما از هویت آنان، تاکنون، خبری منتشر نشده است.
جنبش دانشجویی بیستمین سالگرد خیزش دانشجویان آزادیخواه در تهران و تبریز را گرامی می دارد و به مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبدادی آنان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی ارج می نهد.

جنبش دانشجویی

رفتن به نوار ابزار