قریب هزار میلیارد تومان دریافتی چند نهاد حوزه علمیه از دولت در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) از ابتدای سال تاکنون چند نهاد حوزه علمیه جمعا در ۵۱ تراکنش از خزانه کشور بیش از ۹۲۲میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند

این رقم بیشتر از بودجه استانی پیشنهادی ۲۲ استان کشور در سال آینده و تقریبا «سه برابر کل بودجه استانی» استان قم است/ توییت محمد مساعد خبرنگار