قتل وحشیانه یک فعال اهل سنت توسط عوامل حکومت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)عبدالرحمن بارانی فعال مذهبی ،دانشجوی دانشگاه زابل که امام جماعت نماز تراویح روستای چارک هرمزگان را به عهده داشت سه روز قبل پس از خارج شدن از منزل ناپدید شد و روز گذشته جسدش در حالی که در منطقه ای کوهستانی حلق آویز شده یافته شد.
شاهدان میگویند: آثار شکنجه و سوختگی بر بدن وی هویداست و در حالتی حلق آویز شده که پاهایش از ناحیه زانو بر زمین قرار دارند.

 

رفتن به نوارابزار