اکثریت قاطع مردم ایران خواستار حجاب اختیاری هستند

به گزارس خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ نمودارهای توزیع درصدی از داده‌های سومین موج از«پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم ایران خواستار اختیاری شدن حجاب هستند.

رفتن به نوار ابزار