فوری/ عباس لسانی در اردبیل دستگیر شد

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به گفته نزدیکان آقای عباس لسانی فعال ملی مدنی تورک آذربایجانی پس از خروج از منزل خود در اردبیل ، به هنگام رفتن به محل کارش دستگیر شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد…

این پست نیز در دسترس است: faفارسی