فوری: سخنرانی رئیس مجلس ترکیه در تهران ترجمه نشد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه در حالی در سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی سخنرانی کرد که هیچ مترجمی برای حرف های وی از سوی ایران در نظر گرفته نشده بود.

در این کنفرانس سخنرانی ها تنها به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه ترجمه می شود.

رسانه های مستقر در کنفرانس نتوانستند سخنان رئیس مجلس ترکیه را پوشش خبری دهند.