فوری/ تحریم های متقابل ترکیه و آمریکا لغو شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه سلیمان سویلو، وزیر کشور و عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه را لغو کرد.

ترکیه نیز تحریم ها علیه وزرای امنیت داخلی و دادگستری آمریکا را لغو کرد.

خبرگزاری آناتولی ترکیه