مهمترین شخصیتهای محصور در ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران٬ برخی از مهمترین شخصیتهای دینی و سیاسی ایران به دستور ایت الله خمینی و یا آیت الله خامنه ای منزوی٬ محصور و یا اعدام شدند.
 فهرست محصورین مهم که همگی آنها به جز سران جنبش سبز در شرایط سخت حصر فوت کردند به شرح ذیل است:
آیت الله سید محمد کاظم شریعتمداری

مهدی حائری یزدی

محمد صادق روحانی

نور الدین کیانوری

آیت الله سید محمد حسینی شیرازی
آیت الله حسن طباطبایی
آیت الله حسین علی منتظری
سران جنیش سبز
رفتن به نوار ابزار