فقر، روستاهای خلخال را ویران کرده است

 

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  روستاهای خلخال در جنوب اردبیل واقع در جنوب شرق آذربایجان به سرعت خالی از سکنه می شوند.

سکوت، ویرانی، سکوت؛ صدایی از خانه‌ها به گوش نمی‌رسد. ساکنان خانه‌ها همین‌ها را به یادگار گذاشته‌اند؛ گویی شتاب داشته‌اند. هنوز چراغ‌هایشان سر طاقچه مانده و لباس‌هایشان بر دیوار و بند. در روستاهای گهزان، جعفرآباد، داوودخانه و دیگر روستاهای حوالی خلخال، نه زلزله‌ای آمده و نه جنگی رخ داده، اما همه‌شان رفته‌اند. یکی را سرمای سخت زمستان و نبودِ راه، فراری داده، یکی را خشکسالی و دیگری را وسوسه شهرنشینی. چندتایی هنوز مانده‌اند اما نصفه و نیمه زنده‌اند؛ همین چند ساعت برقشان را هم به شهر پیشکش می‌کنند و مانند بدویان آب را از چشمه می‌آورند. آنها که در روستاهای محرومِ خلخال مانده‌اند، همه‌شان گله‌مندند؛ از نبودِ آب، برق، راه، خانه بهداشت و دکتر ضجه می‌زنند و می‌گویند همین مصائب، زندگی را از روستا گرفته است. با همه اینها، سبزی و زندگی هنوز هم در روستا یافت می‌شود؛ اگر از خاطره‌ها بیرونشان و از آدمیان جدایشان نکنیم. 

رفتن به نوار ابزار