فشار به بازداشت شدگان برای اعتراف تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به نقل از سحان نیوز، روز جاری مامورین امنیتی با حضور در زندان اوین از زندانیان سیاسی خواسته اند که در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کنند و با اعلام حمایت خود از رهبر و مسئولین وقت اعتراضات مردم را نفی کرده و در قبال این کار به این زندانیان وعده آزادی و امکانات داده اند.

اگرچه گفته می شود زندانیان سیاسی حاضر به انجام این کار نشدند اما به نظر میرسد که مامورین از شیوه متداول شکنجه برای اقرار های ساختگی استفاده خواهند کرد.

رفتن به نوارابزار