فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دیروز با یورش ۸ مامور لباس شخصی به منزل واقع در پرند، فرنگیس مظلوم او را بازداشت گوشی ایشان را ضبط و گفته اند که به اوین(دادسرای مقدس ) منتقل خواهد شد
فرنگیس مظلوم در راستای اعتصاب غذای فرزندش سهیل عربی که به دلیل تبعید به فشافویه و وضعیت بد زندانیان در انجا اعتصاب غذا کرده است
مدت هاست تحت فشار بوده و وضعیت جسمی مناسبی ندارد

رفتن به نوار ابزار