فرمان ویژه پادشاه عربستان جهت حمایت اقتصادی از اقشار مختلف این کشور

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،ملک سلمان بن عبدالعزیز  پادشاه عربستان برای کاهش تاثیرات منفی گرانی کالا بر کیفیت زندگی مردم کشورش، به حکومت این کشور دستور داد، کمک‌های نقدی ویژه‌ای در اختیار زيان‌ديدگان اصلاحات اقتصادى این کشور قرار دهند.

به گزارش العربیه،بنا به دستور ملوکانه پادشاهی عربستان، مردم این کشور برای آنکه کیفیت زندگی‌شان تحت تاثیر قیمت‌ها و گرانی کالاها قرار نگیرد براساس جدول زیر، از دولت این کشور کمک نقدی دریافت خواهند کرد:
1.به کارمندان نظامی و غیرنظامی دولت از تاریخ اول ژانویه 2018 پاداش سالیانه پرداخت می‌شود.
2.به کارمندان عادی و افراد نظامی به مدت یک سال ماهانه 1000 ریال مابه‌تفاوت گرانی و مسلتزمات زندگی پرداخت می‌شود.
3.به کلیه پرسنل نظامی مستقر در مرزهای جنوبی کشور 5000 ریال پاداش پرداخت می‌شود.
4.به کلیه بازنشستگان دولت و مستمری بگیران به مدت یک سال ماهیانه 5000 ریال اضافه بر حقوق به عنوان مابه‌تفاوت گرانی و مخارج زندگی پرداخت می‌شود.
5.به کلیه خانوارهای تحت پوشش تامین اجتماعی ماهیانه 500 ریال به عنوان مابه‌تفاوت مخارج سنگین زندگی پرداخت می‌شود.
6.به دانش‌آموزان دختر و پسر به مدت یک سال 10 درصد بیشتر پاداش پرداخت می‌شود.
7.دولت همه مالیات مربوط به خدمات پزشکی خصوصی و تحصیل غیرانتفاعی را پرداخت می‌کند.
8.دولت مالیات خرید اولین مسکن شهروندان به شرط اینکه قیمت مسکن از 850 هزار ریال بیشتر نباشد را پرداخت می‌کند.