فرماندار گلپایگان به دلیل توهین به خبرنگار برکنار شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در پی توهین فرماندار گلپایگان از استان اصفهان در مرکز ایران به یک خبرنگار، استاندار این استان فرماندار را برکنار کرد.

در جلسه ای که روز گذشته در رابطه با بازیافت در این شهر برگزار شد، حسین فراست در واکنشی عجیب و خشن به وحید اعظمی، خبرنگار هفته نامه محلی نسل نو، می گوید که ”اگر از من عکس بگیری، آنقدر میزنمت و می اندازمت بیرون”. در ویدیوی منتشره خبرنگار  مذکور می گوید که من تنها برای پوشش خبری آمده ام اما فرماندار با خشونت بیشتر جواب او را می دهد و به طرف او هجوم برده و دوباره او را به کتک زدن و اخراج از جلسه تهدید می کند.

حال وزارت کشور ایران اعلام کرده است که به استاندار اصفهان، محسن مهرعلیزاده دستور پیگیری داده شده است و بنا به آخرین گزارشها مهر علیزاده این فرماندار را برکنار کرده است.