فرماندار تهران: ۵۲ درصد جمعیت تهران و البرز ممکن است آب شرب نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) فرماندار تهران گفت: در صورت عدم بارندگی ۵۲ درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهادی عنوان کرد: آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه در ۴۷ سال گذشته کمترین میزان آب را در تهران داشته ایم، بیان کرد: اگر بارندگی ها همین طور ادامه پیدا کند ۵۲ درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود.