فاجعه در کنکور/ سوالات کنکور سراسری لو رفت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در فضای مجازی اسنادی منتشر شده که گفته می شود سوالات کنکور ساعتها قبل از کنکور لو رفته است. صدها دانش آموز خواهان برگزاری مجدد کنکور شدند. لودهنده سوالات آزاد شد.
آنهایی که پول داشتند، توانسته اند سوالات را بخرند و جوانانی که شبانه روز درس خوندن و زحمت کشیدن تمام زحماتشان به هدر می رود
اگر فرض کنیم در کشور به ۲۰۰۰ پزشک عمومی نیاز باشد، ۱۰۰۰ عدد از آن به سهمیه دارها و بچه آخوند و آقازاده ها می رسد و از ۱۰۰۰ عدد باقی مانده حداقل ۵۰۰ نفر تقلب کرده و سوالات را خریده اند و باقی دانش آموزان کنکوری باید برای ۵۰۰ جایگاه پژشکی بجنگند.
بدین جهت تعدادی از دانش آموزان کنکوری تقاضای مجدد کنکور را دارند.