عکس های کربلا دستمایۀ برداشت های بامزه ای شده اند/ هادی بیات

هادی بیات زنجانی نویسنده و فرزند یکی از مراجع تقلید در مورد افتتاحیه ورزشگاه کریلا چنین نوشته است:
عکس های کربلا دستمایۀ برداشت های بامزه ای شده اند. یکی نوشته شهر مقدس را ببین چه قدر خوب است. آن یکی نوشته از برکات آیةالله سیستانی است. یکی دیگر آرزو کرده ما مثل آنها بشویم. این قدر که من دیده ام و رسیده ام آیةالله سیستانی در عراق به لحاظ فقهی هیچ نفوذی ندارد و اصلا حوزۀ علمیه در آن جا مرده است. صدام کار حوزه را تمام کرد و رفت. تا جایی که من دیده ام اتفاقا نظرات فقهی اعمال شده به وسیلۀ نظام اسلامی را تایید می کنند و در برخی موارد درخواست برخورد شدیدتر هم داشته اند. این که در عراق نمی کنند، چون نمی توانند. بنابراین آن چه در عراق می بینیم همزیستی مسالمت آمیز نیست، فقه و مرجعیت بی جان است. البته در ازمنۀ اقتدار هم دایرۀ نفوذش بعید بود از نجف فراتر برود. هم چنان که کاظمین و سامراء همیشه تحت نفوذ اهل سنت بودند و فاصله شان را با نجف حفظ کرده اند. آن خانم های بی حجاب هم من را یاد قرةالعین انداختند. اگر اشتباه نکنم اولین بار در همین کربلا کشف حجاب کرد.

رفتن به نوار ابزار