عواقب ترک نماز جمعه خراب کردن خانه بر سر فرد

گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان از عواقب ترک نماز جمعه سخن گفته است.

وی در این خصوص تصریح کرده است: روایت داریم اگر فردی سه هفته از روی بی اعتنایی نمازجمعه را ترک کرد باید خانه را روی سرش خراب کرد

طباطبایی در جلسه ستاد نمازجمعه شهرستان اردستان استان اصفهان این سخن این سخنان را گفته است.

او در ادامه تاکید کرده است: اینکه فردی بخواهد طرفداری انسانی باشد نشان از ضعف اوست.

رفتن به نوارابزار