علی پاکزاد یکی دیگر از بازدشت شدگان بازی تراکتور- پیکان

بنا به گزارشات رسیده روز جمعه ۳۰ فروردین، علی پاکزاد اهل سولدوز در جریان بازی تراکتور و پیکان توسط مامورین امنیتی در استادیوم یادگار شهر تبریز بازداشت شده است.

خانواده علی پاکزاد کماکان علی رغم مراجعات متعدد به مراجع قضایی از وضعیت فرزندشان اظهار بی اطلاعی می نمایند.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار