علی خامنه ای شخصا مسئول است!/ کاظم محمدزاده

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) علی خامنه ای بعنوان شخص اول رژیم تهران باید پاسخگو باشد که چرا به صرف ادعای یک پسر که گویا مامورین عربستانی در کنار گیت فرودگاه به منظوربازرسی کاملتر شلوارش را تا زانو پایین کشیده بوده اند ، ملایان تحت فرمان وی کفن پوشان خیابانهای تهران و شهرهای کشور را به صحنه اعتراضی تبدیل نمودند ، ولی همین ملایان در قبال ادعای یک زن بی پناه که مدعی تجاوز به عنف نوکر حلقه به گوش رهبر بود و حتی فایلی صوتی (من شخصا باتوجه به صدای حقیقی نامبره که از نزدیک شنیده ام و انتساب نوار فوق به آن نوکر را به ضرس قاطع تایید می نمایم)ارائه داده بود که نماینده مذکور با لحنی اسلامی(رکیک گویی و فحاشی!) و گاهی تهدید وی را دعوت به انصراف از شکایت می نمود و حتی ضمنی و به صراحت نیز به وقوع زنا اقرار داشت و قول هرگونه مساعدت به وی را می داد (اگر غلطی نکرده بود چه لزومی به باج دادن می بود!؟) و اخیرا نیز محتمل به قتل رسیده است خفه خون گرفتند؟
خواهشا این نوکر را واجبی کش نکنید ملت تورک آزربایجان جنوبی باوی کار دارند.

اقتباس از کاظم محمدزاده،‌ وکیل دادگستری

Comments: 0

رفتن به نوارابزار