علی اکبر صالحی در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬علی اکبر صالحی از سوی حسن رپحانی رییس جمهوری ایران٬ به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد.