علم الهدی: حتی یک وجب اسرائیل از توان موشکی ایران آسوده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، احمد علم الهدی امام جمعه مشهداعلام کرده است: اگر کوچک‌ترین حرکتی علیه ما انجام شود، توان موشکی ما حتی یک وجب از اسرائیل باقی نمی‌گذارد.
وی در مراسم روز قدس در مشهد به موارد زیر هم اشاره کرده است:
– ایران با نفوذ در منطقه و فناوری عظیم موشکی، اسرائیل را گروگان گرفته است
– این منطق که به خاطر رفاه اقتصادی از قدرت امنیتی‌مان دست بکشیم، منطق بریتانیا است، هر کس چنین موضعی گرفت خائن است.
– حزب‌الله بخشی از قدرت و نفوذ ایران در منطقه است که بیش از 100 هزار موشک دارد که اگر به‌صورت نقطه زن عمل کند، نقطه‌به‌نقطه اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.
– اسرائیل روبه ضعف است و امید به ادامه حیات آن کم شده است
–  آمریکا و اروپا می گویند ایران باید از اطراف اسرائیل خارج شود، صنعت و فناوری موشکی‌اش را نیز کنار بگذارد  و  افرادی که در گوشه و کنار صحبت می‌کنند که موشکی نداشته باشیم، بدون شک خائن به مملکت، اسلام و مردم هستند.
–  کنار گذاشتن قدرت موشکی کشور سخن مسمومی است و این گفته از زبان جاسوسان آمریکا بیان می‌شود.