عفو بین الملل خوستار تحقیق در مورد مرگ آلبوغبيش در زندان اهواز شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: مقامات ایران باید در مورد مرگ در بازداشت بنيامين آلبوغبيش تحقیق کنند.
مرگ ناگهانی او پس از گذشت یک ماه در بازداشت، نگرانی‌هایی جدی را در رابطه با درمان زندانیان یا شرایط بازداشت افراد که شامل استفاده از شکنجه نیز می‌شود، برانگیخته است.

رفتن به نوار ابزار