عربستان سعودی دو ماهواره به فضا پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) عربستان سعودی برای دریافت عکس‌هایی با وضوح بالا با فنآوری پیشرفته دو ماهواره رصد به نام‌های “Saudi Sat 5A” و “Saudi Sat 5B” از مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان چین به فضا پرتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی این کشور (SPA)، ترکی بن سعود بن محمد، رئیس شهرک علوم و فنآوری ملک عبدالعزیز با بیان اینکه هدف از پرتاب این ماهواره ها، دریافت عکس‌هایی با وضوح بالا است، گفت این عکس‌ها در پروژه‌های توسعه ملی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بن محمد اظهار داشت که هدایت این دو ماهواره توسط مرکزی در شهرک علوم و فنآوری ملک عبدالعزیز صورت خواهد گرفت.