عربستان از ایران به دلیل نقض حریم آبی به سازمان ملل شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به نوشته خبرگزاری « واس»، دولت عربستان سعودی یک یادداشت اعتراضی درمورد نقض مکرر قایق ها و کشتی های ایران در میدان های نفتی و تاسیسات آبی خود در خلیج به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.

این خبرگزاری مدعی شد که با وجود اعتراض های کتبی نمایندگی عرسبتان در سازمان ملل متحد به مقام های ایران و دبیر کل سازمان ملل متحد، ایران به طور فزاینده ای با قایق ها و کشتی های خود قلمروی آبی عربستان را نقض می کند.

آنطورکه این منبع خبری گزارش کرده است، «عبدلله بن یحیی المعلمی» نماینده عربستان در سازمان ملل متحد ، دولت ایران را مسئول هرگونه آسیب برشمرده است.

نماینده عربستان از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته تا این یادداشت اعتراضی به عنوان سند در اختیار تمامی کشورهای عضو قرار گیرد.

رفتن به نوار ابزار