عراق تمامی معابر مرزی واقع در اقلیم کرد را به کنترل خود درآورد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دولت عراق تمامی معابر مرزی از جمله معابر واقع در منطقه اقلیم کرد را به کنترل خود در آورد.

یک منبع دولتی در بغداد اعلام کرد که در راستای تصمیمات هیأت دولت که دو روز پیش گرفته شد، تمامی معابر مرزی به خصوص معابر واقع در منطقه اقلیم کرد به کنترل دولت در آمده است.

دو روز پیش، روز یکشنبه، دولت عراق در واکنش به تصمیم اقلیم کرد عراق برای برگزاری رای یری غیرقانونی مجموعه اقداماتی را علیه این منطقه به تصویب رساند.

«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق نیز امروز به روزنامه «الریاض» عربستان گفت که دولت مرکزی عراق تمامی معابر مرزی، فرودگاهها و صادرات نفت را به کنترل خود در خواهد آورد.