طرح انتقال پایتخت روسیه ازمسکو روی میز پوتین

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، پیشنهاد طرح انتقال پایتخت روسیه ازمسکو در روی میز پوتین قرار می گیرد.

انستیتوی جمعیت شناسی روسیه به رئیس جمهوری این کشور پیشنهادکرده برای حل مشکلات تمرکز جمعیتی یک شهر در منطقه اورال پایتخت شود.

روسیه جز کشورهای است که تا به حال چندین بار  انتقال پایتخت را تجربه کرده است.

از جمله در اوایل قرن بیستم بخاطر حمله آلمان و ترس از اشغال، پایتخت این کشور به پترزبورگ و مجددا به مسکو انتقال یافته است.

رفتن به نوار ابزار