طراحی موشکی که زباله های فضایی را پاک می کند

به گزارش ایرنا، روسیه اقدام به طراحی موشک چند منظوره ای کرده است که می تواند فضا را از وجود قطعات و ماهواره های سرگردان پاک کند.

کارشناسان روسی معتقدند با ساخت این موشک دستگاههای سرگردان از مدار فضایی پاکسازی شده و خطر شهاب سنگ ها رفع می شود.

بوریس کاتورگین مدیر عامل سابق شرکت فضایی «انرگوماش» درباره این موشک چنین گفته است: «با کمک موشک ابر سنگین «آنگارا-А5В» می توان به اهداف زیادی از جمله تأمین امنیت انفورماتیک، پژوهش های علمی و تسخیر فضای کیهانی فراتر از مدارهایی که امروز داریم، دست یابیم.»

یکی از اهداف اصلی صنعت فضایی روسیه تأمین امنیت انفورماتیک این کشور در عرصه بین المللی است. در راستای تحقق این هدف، روسیه به طراحی موشک حامل «ابر سنگین» اقدام کرده است که می تواند جو را از زباله های فضایی پاک کند.

رفتن به نوار ابزار