صدور مجوز شکار گراز صرفا برای مسیحیان در غرب آذربایجان/ نسل گراز در معرض انقراض

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در غرب آذربایجان گفته است: پروانه شکار گراز وحشی در شکارگاه های آزاد با هدف تعدیل جمعیت این گونه برای اقلیت های دینی (عمدتا ارامنه) استان صادر می شود!

محمد خلیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزوده است: جمعیت گراز وحشی در شمال استان به علت نداشتن دشمن در طبیعت اعم از پلنگ و گرگ افزایش یافته و این حیوان با جمعیت کثیر به مزارع و باغ های کشاورزان چالدران خسارت زده است.

وی با اشاره به حضور عشایر در مناطق کوهستانی که زیستگاه گزار است، گفت: ورود انسان ها به زیستگاه گراز و محدود شدن محل زیست این حیوان موجب کاهش امنیت غذایی آنها شده و گرازها را به باغ ها و مزارع کشاورزی کشانده است.خلیلی با بیان اینکه دستورالعمل صدور پروانه شکار گراز ویژه اتباع ایرانی در سال جاری ابلاغ شده است، بیان کرد: متقاضیان مسیحی می توانند با مراجعه به ادارات حفاظت محیط زیست استان نسبت به اخذ پروانه شکار اقدام کنند.
وی اضافه کرد: این پروانه ها فقط برای اقلیت های دینی صادر می شود و شکارچیان متقاضی باید سابقه تخلف شکار و صید نداشته باشند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در رابطه با شرایط پروانه های شکار گراز گفت: بهای پروانه ها یک میلیون ریال و اعتبار آن مدت سه روز می باشد و متقاضیان واجد شرایط با اخذ آن می توانند در شکارگاه های آزاد استان نسبت به شکار یک راس گراز وحشی اقدام کنند.

اولا صدور چنین مجوزی صرفا برای ارامنه می تواند منبع درآمدی تبعیض آمیزی برای آنان مسحوب شود حال اینکه شکیارچیان مسلمان نیز می توانند شکار کنند و حیوان شکاهر شده را به ارامنه بفروشند.

دوما کارشناسان مجیط زیست بومی منطقه بر این باورند که در اصل جمعیت این گرازها را می توان از طریق زنده گیری و رها کردن در مناطق دیگر تعدیل کرد. ضمن اینکه رها کردن شکارچیان در طبیعت به آنها اجازه تیراندازی به دیگر حیوانات محلی را نیز می دهد.

سوم اینکه به دنبال صدور چنین مجوزهایی از سوی دستگاههای حکومتی به مسیحیان٬ این گروه در منطقه آذربایجان احساس برتری می کنند و در برخی از موارد که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بوده ایم به احشام مسلمانان نیز تیراندازی می کنند و یا اینکه بدون توجه به شمار گرازها اقدام به شکار بی رویه در راستای منافع شخصی خود می نمایند.

رفتن به نوار ابزار