صدای لو رفته از جلسه فرمانده سپاه در زمینه نحوه برخورد با تظاهراتهای اعتراض آمیز

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ از روز گذشته فایل صوتی ای از احلاسی تحت عنوان «همایش کوثر افسران وزارت اطلاعات درباره ی اغتشاشات مردمی علیه چمهوری اسلامی ایران»در صفحات اجتماعی منتشر شده است.

بررسیهای انجام شده از سوی خبرگزاری میکروفون نیوز نشان می دهد که این فایل صوتی دارای سندیت است و جعلی نیست.

در این فایل صوتی یک فرمانده سپاه ضمن مواخذه کردن سرداران سپاه به کم کاری در نشست تاکید می کند:

  • اقدام به قیلمبرداری از چهره های تظاهرات کنندگان در صحنه تظاهرات توسط دوربینهای فیلمبرداری  و ارتباط زنده با مرکز کنید.
  • افراد خود را به درون جمع بفرسیتد و شعارها و مسیرها را هدایت کنید.
  • مراکز حساسی چون صدا وسیما و دیگر مراکز را به شدت مورد حفاظت قرار دهید.
  • همه نیروهای اطلاعاتی خود را نسوزانید و بخشی از انها را در لباس تظاهرات کنندگان به درون جمع بفرسیتد.
  • افراد خود را به درون جمع بفرستید و افراد فعال در تظاهرات را شناسایی کنید.
  • تمامی مسیرهای حرکت نیروهای ضد شورش را از قبل بررسی کنید.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی