صدای لو رفته از جلسه فرمانده سپاه در زمینه نحوه برخورد با تظاهراتهای اعتراض آمیز

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ از روز گذشته فایل صوتی ای از احلاسی تحت عنوان «همایش کوثر افسران وزارت اطلاعات درباره ی اغتشاشات مردمی علیه چمهوری اسلامی ایران»در صفحات اجتماعی منتشر شده است.

بررسیهای انجام شده از سوی خبرگزاری میکروفون نیوز نشان می دهد که این فایل صوتی دارای سندیت است و جعلی نیست.

در این فایل صوتی یک فرمانده سپاه ضمن مواخذه کردن سرداران سپاه به کم کاری در نشست تاکید می کند:

  • اقدام به قیلمبرداری از چهره های تظاهرات کنندگان در صحنه تظاهرات توسط دوربینهای فیلمبرداری  و ارتباط زنده با مرکز کنید.
  • افراد خود را به درون جمع بفرسیتد و شعارها و مسیرها را هدایت کنید.
  • مراکز حساسی چون صدا وسیما و دیگر مراکز را به شدت مورد حفاظت قرار دهید.
  • همه نیروهای اطلاعاتی خود را نسوزانید و بخشی از انها را در لباس تظاهرات کنندگان به درون جمع بفرسیتد.
  • افراد خود را به درون جمع بفرستید و افراد فعال در تظاهرات را شناسایی کنید.
  • تمامی مسیرهای حرکت نیروهای ضد شورش را از قبل بررسی کنید.