صادرات ۸ ماه نخست سال جاری ایران ۳۱ و نیم میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بر اساس آمار گمرک ایران میزان صادرات ۸ ماه نخست سال جاری ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده است.

مجموع فروش ارزصادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما حدود ۸ میلیارد دلار بوده است و صادرکنندگان که واردکننده هم بوده‌اند حدود ۸.۵ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته‌اند؛ یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کرده‌اند.

صادرکنندگان حدود ۳.۲ میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریده اند. کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی ماه امسال ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است.

پتروشیمی‌ها تا ۱۲ دی‌ماه ۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده‌اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک ۹ میلیارد دلار بوده است.