شورای کارگری:تورم کمر کارگران را شکست

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در ایران از نصف شدن قدرت خرید کارگران طی 6 ماه گذشته در این کشور خبر داده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم به موارد زیر هم اشاره کرده است:

–  افزایش قدرت خرید کارگران مهمترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته، 48.2 درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

–  دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.
–  تورم ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار هم در این گفتگو اعلام کرده است:
– افزایش 19.5درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین 97، کور سو امیدی برای  قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی آنها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم.
– با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان48.2درصد در ابتدای سال 97 قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آنها از شرکای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است.
–  با در نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین حداقل های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی میرسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو خواهند داشت و از حداقل های زندگی محروم هستند.

 

رفتن به نوار ابزار