شهر اردبیل/ اولین در عزاداری محرم و نخستین در خودکشی در آذربایجان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، به نقل از کانال تلگرامی آرازپرس، شهر اردبیل نخستین شهر آذربایجان در خودکشی است.
این کانال تلگرامی نوشته است:
آیا بهتر نیست بجای برگزاری مراسم تکراری عزاداریبا برگزاری مراسم فرهنگی،ورزشی وتوجه به نیازهای جوانان و دیگر قشرهای شهروندان استان اردبیل از بروز حوادث ناگواری نظیر خودکشی امروز یک جوان در اردبیل جلوگیری کنیم؟
اینکه صنعت اردبیل عزاداری و غم واندوه میباشد افتخار نیست فاجعه وحماقت میباشد.
اگر قرار بود این عزاداری ها اخلاق و دینداری را در جامعه افزایش دهد در این چهل سال افزایش داده بود نه تنها این عزاداری ها دینداری را افزایش نمیدهد بلکه موجب دین گریزی قشرهای مختلف علی الخصوص جوانان میشود و در هیچ یک از ادیان توحیدی اشاره نشده است که با عزاداری انسانها به خداوند نزدیکتر میشوند.
رتبه اول اردبیل در مراسمات عزاداری و رتبه اول در خودکشی در آزربایجانو ششم در ایران تامل برانگیز است.

رفتن به نوار ابزار