شهرهای تبریز و مراغه بیشترین جمعیت حاشیه نشین را دارند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بنابه گفته مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آزربایجان ش. شهر تبریز با 400 هزار و شهر مراغه با 47 هزار حاشیه نشین بیشترین آمار حاشیه نشینی استان را به خود اختصاص داده اند.

رفتن به نوار ابزار