شناسایی 31 نفر از سران مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت:

31 تن از سران مفاسد اقتصادی که با فساد و رانت خواری ثروت کشور را غارت کردند، شناسایی شدند و درخواست داریم در ملأ عام و در میدان آزادی اعدام شوند. /ایرنا