شلیک گاز اشک آور به داخل پاساژ در تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، پلیس ضد شورش ایران برای متفرق کردن مردم در تظاهرات امروز(5 تیرماه) از گاز اشک آور استفاده کرده است.

گفته می شود در فیلمی که از این تظاهرات انتشار یافته است نشان می دهد پلیس گاز اشک آور را به داخل پاساژ شلیک کرده است.

این حادثه در داخل پاساژ اعظم در خيابان ملت  تهران به وقوع پیوسته است.

گزارش می شود امروز بسیاری از میادین و خیابان های تهران به صحنه های جنگ و گریز میان مردم و نیروهای ضد شورش پلیس تبدیل شده است.

همچنین در فیلمی که از خیابان 15 خرداد و در  پله نوروزخان انتشار یافته است نشان می دهد  پلیس به سمت یک شهروند حمله ور شده و مردم شعار می دهند:

ولش کن ولش کن

رفتن به نوارابزار